Kết quả đấu giá

# Thành viên Giải thưởng Trị Giá
1 Lê Huệ AIRPODS 2 APPLE 4,186,000đ
2 Steven PLAY STATION 4 PRO 1TB 8,500,000đ